Rhoddi

 

Bydd yr arian a dderbynir gan yr elusen yn cael ei ddefnyddio i gefnogi digwyddiadau celfyddydol ar gyfer pobl o bob oed, cyflwr iechyd ac anabledd.

Mae sawl ffordd y gallwch ein cefnogi…

  • Rhoddi arian gyda cherdyn banc -  drwy ffonio 01286 685 222
  • Rhoddi gyda siec. Sieciau yn daladwy i ‘Crochan Celf. Cyfeiriad: Crochan Celf, Galeri, Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SQ