Croeso


Elusen yw Crochan Celf sy’n gwella amodau bywyd y cyhoedd yn gyffredinol a phobl anghenus drwy gyfrwng y celfyddydau.
Bydd rhodd i’r elusen yn rhoi cyfle i bobl ifanc, yr henoed a phobl mewn angen fynegi eu hunain, gan eu galluogi i drosglwyddo’u profiadau a’u sgiliau mewn modd a all fod o fudd iddynt yn eu bywydau o ddydd i ddydd.

Mae sawl prosiect mae’r elusen wedi cefnogi yn y gorffennol wedi’ cynnal/trefnu gan Galeri Caenarfon Cyf. Dyma ambell enghraifft

Manylion pellach
PDF - Gift aid - cliciwch yma
PDF – Pecyn gwybodaeth - cliciwch yma (PDF i ddod yn fuan)